Facebook
Spát doma Spát doma
0
tolik nocí ještě zbývá lidem bez domova pod střechou.

nespat venku

Zdravotní krize způsobená pandemií prohloubila již tak neutěšenou situaci různých skupin obyvatel. Ačkoliv nastálá situace ovlivnila životy nás všech, je zřejmé, že její důsledky dopadají na každou a každého s jinou intenzitou. COVID-19 tvrdě zasáhl osudy lidí bez domova, kteří nemají přístup k odpovídající hygieně a častěji trpí zdravotními problémy. Namísto společného hledání nových a prohlubování funkčních způsobů, jak pracovat s bezdomovectvím, tito lidé intenzivně čelili dalšímu životu ohrožujícímu faktoru.

Zároveň se ukázalo, že lze dříve nepředstavitelná politická rozhodnutí realizovat během několika dní. Bezdomovectvím a bytovou nouzí je ohroženo přibližně 20 000 obyvatel Prahy, na ulici žije mezi 3000 a 5000 lidmi. Město se jim rozhodlo pomoct poskytnutím ubytování v humanitárních hostelech. V hostelových zařízeních po celé Praze našly dočasný domov stovky lidí.

Tento krok umožnil těm nejzranitelnějším radikálně změnit svou situaci. Obyvatelé a obyvatelky hostelů již nemuseli každý den řešit, kde stráví noc nebo zda seženou něco k jídlu, aby přečkali další den. Se stabilním zázemím a za podpory sociálních pracovnic a pracovníků mohli začít pracovat na dlouhodobém zlepšení své situace. Ubytování na hostelu nepředstavuje alternativu důstojného bydlení, přesto umožňuje ochránit větší skupinu lidí před největšími riziky života na ulici a dát jim prostor k novým cestám.

spát doma

Téměř všem se podařilo si bydlení na hostelu udržet a většina zvládá platit městem stanovený nájem. Část potřebuje místo k bydlení, aby mohla v klidu nacházet zaměstnání, další část potřebuje místo, kde si stabilizuje svůj psychický a fyzický stav s podporou sociální služby. Poslední skupina potřebuje místo k bydlení proto, že je invalidní nebo v důchodovém věku, a humanitární hostely nahrazují nedostatek míst či vysoký práh v domovech seniorů.

Ačkoliv na ubytování v hostelech závisí k dnešnímu dni okolo 160 lidí, město se jejich fungování rozhodlo k 30. 6. 2022 ukončit. Praha věděla, že lidé ubytovaní v hostelech budou potřebovat adekvátní náhradu, nicméně během uplynulého roku nezvládla sehnat potřebnou kapacitu. V současnosti nabízí 80 míst ve vznikajících městských ubytovnách. Pokud situaci nevyřeší, približně šedesát lidí se ze dne na den znovu ocitne v bezvýchodné situaci nocí strávených v parcích a na lavičkách. A to poté, co delší dobu intenzivně spolupracovali s přítomnými sociálními službami na zlepšování své situace. Bez stabilního bydlení není stabilní zaměstnání nic víc než zbožné přání. Psychický i fyzický stav lidí žijících na ulici se rapidně zhorší a vyhlídka na to, že by se tito lidé vrátili k důstojnému životu v podstatě mizí.

naše požadavky

Jako kolektiv Jezevek hledáme, jak řešení pro akutní situaci, tak řešení dlouhodobá. Požadujeme tedy, aby:

  1. 1) Rada hlavního města Prahy zajistila, že každý a každá ze 148 obyvatel humanitárních hostelů bude mít adekvátní bydlení i po 1.7.2022, a to bydlení smluvně ošetřené s jistotou podpory města minimálně do 1.4.2023
  2. 2) Hlavní město Praha zřídí Občanské shromáždění věnující se bytové krizi v Praze k jehož realizaci dojde rovněž do 1.4.2023.

napište zastupitelstvu

Sledujte naše sociální sítě pro více informací o připravovaných akcích.